Pályázatírás keretin belül a pályázat három alappillérében tudunk teljeskörű szolgáltatást nyújtani:

 1. Igényfelmérés elvégzése
 2. Szakmai terv és mellékleteinek összeállítása
 3. Projekt költségvetés összeállítása
 1. Igényfelmérés

Ügyfeleink számára projekt társadalmi igényének alátámasztására igényfelmérést tud készíteni. Az igényfelmérő kérdőíveket az Ügyfeleinkkel egyeztetve Készítjük el.

i.            Igényfelmérő kérdőív összeállítása

ii.           Igényfelmérés eredményének összesítése

iii.          Igényfelmérés eredményének elemzése

 1. Szakmai terv/Projekt bemutatás összeállítása
 • A pályázat felhívás és útmutatónak megfelelő projekt szakmai terv összeállításában aktívan részt veszünk;
 • Jelenlegi piaci helyzet figyelembevételével javaslatot teszünk a pályázat optimális céljainak kitűzésére;
 • A célok és a tevékenységekhez kapcsolódó mutatók koherenciájának megteremtése;
 • Teljeskörű és releváns kockázatelemzés;
 • A kiszervezés alátámasztása;
 • A konzorciumba bevont partner(ek) szerepének, feladatainak kiemelése.
 1. Projekt költségvetés összeállítása

A projekt költségvetését az Ügyfeleink által megadott adatok és információk alapján elkészítjük. Minden költségelem esetében vizsgáljuk a pályázathoz kapcsolódást.

A költségvetés tervezésekor különösen figyelünk a jogszabályi és a felhívás általi előírásokra.