A pénzügyileg menedzselt projektjeinkben az alábbi feladatokat látjuk el, szinte egyedülálló módon a piacon:

 • Projekt pénzügyi megvalósulásának folyamatos nyomon követése, likviditásmenedzselése;
 • A tevékenységhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó hazai és uniós jogszabályok, rendeletek pontos ismerete és megbízható alkalmazása;
 • A projekthez kapcsolódó támogatás lehívási, kifizetési, ellenőrzési és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Kifizetési kérelmek, pénzügyi beszámolók és elszámolások összeállítása teljes körűen;
 • Projektnyilvántartó rendszerbe a pénzügyi adatok feltöltése, kezelése;
 • Rendszeres adatszolgáltatás, részvétel a projekt előrehaladási jelentések összeállításában;
 • Pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátása (formai, szakmai, elszámolhatósági stb.);
 • Számlák, egyéb pénzügyi bizonylatok jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének vizsgálata, záradékolása;
 • Eljárásrendi és pénzügyi szabályossági szempontok érvényesítése a projekt minden szakaszában;
 • A projekt költségvetési kereteinek, pénzügyi terveinek nyomon követése;
 • Projekttel kapcsolatos fedezetvizsgálat ellátása;
 • Változás bejelentési és szerződés módosítási kérelmek elkészítése;
 • Projekt pénzügyi kockázatainak, problémáinak feltérképezése, értékelése; gyors és hatékony megoldások proaktív kezelése;
 • Közreműködő szervezettel, ügyfelekkel, szakmai területtel, a projekt egyéb érintettjeivel való kapcsolattartás, együttműködés;
 • Beszerzési eljárások előkészítése, a lebonyolításban való részvétel, a megkötött szerződések pénzügyi véleményezése;
 • A szerződések pénzügyi teljesítésének ellenőrzése;
 • Pénzügyi nyilvántartás vezetése a kötelezettségvállalásokról, kifizetésekről, kifizetési igénylésekről;
 • Elkülönített könyvelés ellenőrzése, könyvviteli egyeztetések végrehajtása;
 • Egyeztetés emailben és telefonon a szerződött Partnerünk képviselőivel.