Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

  • a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá
  • államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

  • magyar kiutazó kutató/PhD hallgató külföldi (adott relációban) kiutazása,
  • magyar kiutazó kutató/PhD hallgató külföldi (adott relációban) tartózkodása,
  • magyar kiutazó kutató/PhD hallgató adott országon (adott relációban) belül, a projekttel kapcsolatos utazása
  •  projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység: nemzetközi konferencián való részvétel.

A kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek elterjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon, szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül történhet.

A támogatás összege: Európán belül: max. 2 MFt, Európán kívül: max. 5 MFt

Beadási határidő:

  • Francia relációban 2020. július 23., 16.00 óra
  • Horváth, szerb, szlovén és kínai relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra
  • Általános TéT relációban 2020. szeptember 24., 16.00 óra

Forrás: nkfih.gov.hu