Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
•          az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan; vagy
•          az Agrárminisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan,
amelyek a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. § 1) pontjában meghatározott feltételek alapján ágazati képzőközpont létrehozását vállalják jelen projekt keretében.
Jogi forma szerint:
központi költségvetési szerv (GFO 312)
A létrejövő ágazati képzőközpontok ágazatok szerinti besorolása:
Bányászat és kohászat
Egészségügyi technika
Egészségügy
Elektronika és elektrotechnika
Élelmiszeripar
Építőipar
Épületgépészet
Fa- és bútoripar
Gazdálkodás és menedzsment
Gépészet
Honvédelem
Informatika és távközlés
Környezetvédelem és vízügy
Közlekedés és szállítmányozás
Kreatív
Mezőgazdaság és erdészet
Rendészet és közszolgálat
Specializált gép- és járműgyártás
Sport
Szépészet
Szociális
Turizmus-vendéglátás
Vegyipar        
Kötelezően      megvalósítandó,           önállóan          nem     támogatható tevékenységek: Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek  
a)         Projekt előkészítési tevékenységek
b)         Ágazati Képzőközpontokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés
c)         Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzések
d)         A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
e)         A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos általános tevékenységek
f)         Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a)         Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
b)         A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
c)         Ágazati Képzőközpontok létrehozását támogató képzések  
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
a)           Projekt előkészítés költségei
b)           Projektmenedzsment költségei
c)            Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
d)           Általános             (rezsi)    költség    a  projektmenedzsment   és     a   projekt           szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak vonatkozásában
e)           Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
f)            Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
g)           Beruházások – Az Ágazati Képzőközpontok létrehozásához és a gyakorlati oktatásához szükséges beszerzések
h)           Általános tartalék képzése a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 150 M Ft, maximum 280 M Ft. Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb 2022. október 31-ig. A projekt megvalósítására minimum 12 hónap, maximum 24 hónap áll rendelkezésre.
A támogatást igénylőt a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig fenntartási kötelezettség terheli.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. 9.00-tól 2021. január 29. 10.00 óráig van lehetőség.
Standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszos elbírálással.