2020. október 22-től új képzési támogatási program kerül bevezetésre az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatási rendszerben a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014 (VIII. 27.) Korm. rendeletet módosító 463/2020 (X.21.) Korm. rendelet alapján.

A jelenlegi módosítás eredményeképpen beruházás-ösztönzési célú képzési támogatást kaphatnak azon vállalatok, amelyek beruházást valósítanak meg Magyarországon és vállalják a korábban létrehozott munkahelyek megtartását, vagy új, magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek az üzleti szolgáltató szektorban.

Az új támogatási program célja, hogy elősegítse a munkaerő kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges ismereteket biztosító képzések megvalósítását vissza nem térítendő, utófinanszírozott készpénztámogatás nyújtásával Magyarország egész területén.

Amennyiben a vállalkozások üzleti szolgáltató központot létesítenek, bővítenek és ezzel legalább 25 új munkahelyet hoznak létre vagy legalább 5 millió euró értékben üzemfejlesztésre irányuló beruházást valósítanak meg, képzési támogatásra lehetnek jogosultak az alábbi feltételek mellett:

  • a képzési támogatás legfeljebb a képzési költségek 50%-a;
  • a támogatással érintett képzésben résztvevőnként legfeljebb 5.000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás nyújtható;
  • a támogatás mértéke nem haladhatja meg kedvezményezettenként és képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Forrás: https://hipa.hu/hu_HU/uj-beruhazas-osztonzesi-celu-kepzesi-tamogatasi-program-bevezetese