Hamarosan megjelenik a VP kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatás pályázat, melynek keretében 40-50%, maximum 500 M Ft támogatás igényelhető majd ültetvények telepítésére, öntözés kiépítésére, gépek beszerzésére.  A pályázatokat május 24-től lehet benyújtani!

 A támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akik igazolják, hogy:

 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben, árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

A felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem önállóan támogatható tevékenységekre. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • Gyümölcstermő ültetvények telepítése
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • A gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése:
  • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
  • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1. célterület “Gyümölcstermő ültetvények telepítése” alpontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
 • Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.

A támogatás maximális mértéke:

 • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) a támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.
Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.
Harmadik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 7.
Negyedik szakasz: 2021. július 8. – 2021. július 22.
Ötödik szakasz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 5.
Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23.

Forrás: https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4722-tarsadalmi-egyeztetes-alatt-a-kerteszet-ultetvenytelepites-es-gyogynovenytermesztes-tamogatasa