Pályázók köre (jogi státusz)Mikro-, kis-, és középvállalkozások: amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvelamelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
Támogatható tevékenységekKötelezően megvalósítandó: Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges: A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%). Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett (max. 50 millió Ft, képzési szolgáltatásokkal együtt max. 20%). Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (max. 5 millió Ft, tanácsadási szolgáltatásokkal együtt, max. 20%). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max. 10%)Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. 50%).
Mire lehet pályázni?Beruházás költségei:
Eszközbeszerzés költségei
Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése hardvereszközök beszerzési költségei, hálózati eszközök beszerzési költségei,telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége, a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.              
Építéshez kapcsolódó költségek A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás az infrastrukturális beruházások költsége: épületgépészeti gépek, ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, szennyvíztároló, szellőzési, légfrissítő berendezések, pneumatikus berendezés felvonók, iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik), hűtőkamra, siló, ipari kapuk, a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése parkoló, kerítés, út, járda  
Immateriális javak beszerzésének költségei Szoftverek beszerzése: A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc és know-how  
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Képzéshez kapcsolódó költségek Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj) A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot, tanácsadással együtt max 20%.
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek Tanácsadói óradíjak a felhívásban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan. A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot, a tanácsadással együtt max 20%.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja  
Támogatás összege és mértékeA Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 629,3 millió Ft.  
Létszám Elszámolható költség /fő Maximális elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft 299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft 899 millió Ft
Támogatás mértéke: A támogatás maximális mértéke 70%.
Hol kell megvalósuljon a pályázat?Budapest kivételével Magyarország egész területén
Mennyi idő van a megvalósításra?A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség?A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig
  Pályázati kiírás státusza, Beadás mikortól lehetséges1. benyújtási szakasz: 2021. július 12 – 2021. július 19.
2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.
Pályázatok bírálataA projektről egyszerűsített eljárás szabályai szerint születik döntés.