A Magyar Falu Programban megjelent pályázat ismét lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére.

A felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):

 • belső felújítása, illetve az épület teljes külső felújítása;
 • bővítése;
 • energetikai korszerűsítése,
 • megújuló energiaforrás alkalmazása;

Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:

 • felújítása
 • bővítése,
 • energetikai korszerűsítés,
 • megújuló energiaforrás alkalmazása

Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon található, a fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsitároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert, udvar rendezése, kertépítés; filagória, pavilon építése, felújítása, beszerzése (legfeljebb 5 millió Ft).

Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • ingatlanvásárlás (Az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható)
 • közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés: A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.
 • akadálymentesítés;
 • azbesztmentesítés;
 • előkészítési, tervezési tevékenységek
 • a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázatban maximálisan igényelhető támogatási összeg 25 000 000 millió Ft.

A felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.

Forrás: https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4710-uj-akar-25-millio-ft-is-igenyelheto-egyhazi-tulajdonu-ingatlanok-fejlesztesere

Forrás: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml